Program

Preliminärt Program Stora Trähus 15-16 oktober 2019

Dag 1, 15 oktober

Tid & Innehåll


08.30 Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade eller spontana möten med utställarna

10.00  Välkomna: Så ska träindustrin tjäna pengar på träbyggboomen

10.10   Produkter för träbyggande, utveckling och standardisering                

10.40   Trä för träbyggande i omvärlden                                                         

11.00   Världens bästa sågverk – ny och kommande teknik                           

12.00   Lunch i utställningen

12.30   Förbokade eller spontana möten med utställarna

13.30   Bygghandeln i den digitala tidsåldern - Så kan ökad tillväxt även ge högre vinst

14.00   Så kan e-handel ge en effektivare bygghandel

14.20   Så kan tätare samarbete ge alla ökade intäkter                          

14.40   Ipos ska skapa nya affärer för fura                                                      

15.00   Kaffe i utställningen

15.30   Utveckling av speciella byggkvaliteter

16.15   Prisutdelning Träteknologipriset 2019

16.40   Kort sammanfattning och praktisk information

17.00   Buss mot Centralen avgår för de som bokat

Dag 2, 16 oktober

Tid & Innehåll

08.30   Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade  eller spontana möten med utställarna

10.00   Välkomna: Träbyggande för 2025                                                               

10.10   Byggsystem och funktion i genomförda projekt                                 

11.30   Hybridkonstruktioner är framtidens byggteknik                                 

12.00   Lunch i utställningen

12.30   Förbokade eller spontana möten med utställarna

13.30   Världens bästa byggarbetsplats

13.50   Träarkitektur – förening mellan historia och framtid                          

14.30   Kaffe i utställningen

15.15   Framtidens trästäder – så skapar vi en hållbar framtid i praktiken      

16.00   Årets trästad                                                                                         

16.30   Kort sammanfattning och praktisk information

17.00  Buss mot Centralen avgår för de som bokat