Årets program är under uppbyggnad och talare presenteras inom kort

Mindre justeringar i programmet kan komma att ske.

Stora Trähus 2020 (preliminärt)

 

08.30   Registrering, kaffe och möjlighet till förbokade eller spontana möten med utställarna

10.00   Välkomna: Nu har vi kunskaper att bygga det perfekta trähuset
– framgångsrika projekt och byggsystem

Nils Lindstrand, NTT Woodnet, med inspel från byggsektorn

10.20   Presentation av Cederhusen: byggsystem, tidplan och reaktioner

Veidekke och General Architecture

10.40   Besök vid Cederhusen

12-13.30 Lunch i utställningen

13.30   Brandsäkerheten: En styrka för trähus

Björn Källander, Svenskt Trä

13.50   En optimal akustik: kunskaper och exempel

Pontus Thorsson, Akustikverkstan

14.10   Fuktsäkerhet med och utan tält: erfarenheter och teori

14.30   Kapacitet och produkter för träbyggande

Jörgen Hermansson, Södra Building Systems

Representant, Stora Enso

Anna-Lena Gull, Setra Group

15.00   Kaffe i utställningen

15.30   Innovationer i träbyggande: produkter, system och hybrider

16.00   Prisutdelning Årets Trästad 2019

16.20   Inspirationsföredrag av träarkitekt

16.50   Avslutning (ev. tid för egna möten)

Mingel och nätverkande

 

(Klicka här för att se förra årets program)