Kontakt

För mer information kontakta oss:


Amanda Moquist

Projektledare
08-670 41 32
amanda.moquist@nordiskemedier.se


Nils Lindstrand

Chefredaktör, Programansvarig
08-670 41 02
nils.lindstrand@nordiskemedier.se


Roger Folhammar

Mediechef
08-670 41 79
roger.folhammar@nordiskemedier.se