Kontakt

För mer information kontakta oss:


Nils Lindstrand

Chefredaktör, Programansvarig
nils.lindstrand@nordiskemedier.se
070 527 67 35


Roger Folhammar

Mediechef
roger.folhammar@nordiskemedier.se
073 682 53 09