Vad är Stora Trähus?

Stora Trähus har blivit navet för en av träindustrins mest expansiva sektorer. På senare år har kapaciteten längs hela värdekedjan ökat i rasande takt; fabriker för KL-trä, limträ och byggkomponenter växer upp lika snabbt som råvaran tillåter.

Men för att göra denna boom till en hållbar framgång, måste vi fråga oss: Vilka specifika krav måste uppfyllas för att stimulera ökad investering från byggföretag och arkitekter inom träbyggande?

Denna fråga står i centrum när Stora Trähus samlas för tolfte gången. Vi vet nu att det är möjligt att producera stora trähus, och faktum är att hela höghusområden nu byggs i trä. Inför en framtid där träbyggande är en huvudströmning i byggsektorn måste vi vara väl informerade om vilken teknik som är bäst lämpad för varje specifikt område. Byggprocessen måste bli mer kostnadseffektiv, snabbare och estetiskt tilltalande.