Bli partner 

Detta får du som partner för Stora Trähus 2019

• Din logotype i alla marknadsföringsannonser
• Möjlighet att ge giveaways till deltagarna
• Din logotype exponeras i e-utskick som marknadsför seminariet
• Din logotype i programmet som delas ut till alla deltagare
• Ståbord i direkt anslutning till seminarielokal, lunch & kaffe- och mingelpauser med möjlighet att presentera era produkter/tjänster
• Plats för roll-up
• 3 inträdesbiljetter á 2 995 SEK
Kontakta mig för mer information om partnerpaket!


Roger Folhammar
073-682 53 09
roger.folhammar@nordiskemedier.se