Vad är Stora Trähus?

Stora Trähus är mötesplatsen för en av de snabbast växande marknaderna inom träområdet. De senaste åren har kapaciteten ökat snabbt längst hela värdekedjan; fabriker för KL-trä, limträ och byggkomponenter växer upp nästa lika snabbt som råvaran.

Men hur ska vi bygga för att göra boomen till en långsiktig succé? Vad är det egentligen som de boende vill ha, och vilka krav ställer detta på allt från råvara, via sågverk och komponentfabriker till färdiga stora trähus?

När Stora Trähus arrangeras för elfte gången är det här fokus ligger. Vi vet nu att det går att producera stora trähus, i dag byggs hela höghusområden i trä. Inför en framtid med trähus som en av huvudspåren för byggandet gäller det att vi vet vilken teknik vi ska välja för varje enskilt område. Byggandet behöver bli billigare, snabbare och snyggare!