Kontakt

För mer information kontakta oss:


Marc Feucht

Projektledare
marc.feucht@nordiskemedier.se
073-682 53 26


Nils Lindstrand

Chefredaktör, Programansvarig
nils.lindstrand@nordiskemedier.se 
08-670 41 02


Roger Folhammar

Mediechef
roger.folhammar@nordiskemedier.se 
08-670 41 79