Se Stora Trähus: Filmen!

Årets Stora Trähus 2020 hade ett fantastiskt program, intressanta talare och ett spännande studiebesök. Som så många under året fick vi ställa in det fysiska mötet, som var planerat till den 5 november, men nu är Stora Trähus 2020 färdig att ses och höras som film på webben!

Både minister, experter och utställare finns med i filmen. Ja, till och med studiebesöket har vi fått på plats, med Veidekkes platschef som ciceron på plats i Cederhusen.

Missa inte möjligheten att ta del av Stora Trähus 2020!

Köp digitala versionen här!
Pris: 995 kr + moms

När du registrerat dig kommer du att få ta del av den digitala versionen "on demand", dvs du tittar på materialet när det passar dig.