Vi som arrangörer för konferensen Stora Trähus följer noggrant rekommendationer och instruktioner från Folkhälsomyndigheten och gör vad vi kan för att följa dem.

För oss som arrangör är säkerhet och hälsa för besökare, partners och medarbetare av högsta prioritet.

Vänligen läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer som infördes den 2/12, se bifogad länk för mer information: Folkhalsomyndigheten åtgärder mot covid-19 från 22-november och från 1-december

Stanna hemma om du har några symptom som kan vara tecken på luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Rekommendationerna att stanna hemma gäller alla, även dig som är vaccinerad.

Stanna hemma om du nyligen varit i nära kontakt med någon som haft symptom. Testa dig för covid-19 om du får symtom.

Under konferensen vill vi att deltagare tänker på att hålla avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Vaccinationsbevis: Vi förutsätter att alla anmälda är vaccinerade och att ovan information respekteras.